Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

Hemi

...Under ett anfall förlorar du kontroll över kroppen. Målet med behandlingen är att hitta sätt att få tillbaka kontrollen...

Dissociativa anfall (25 patienter) Epileptiska anfall (19 patienter)
Bröstsmärta 11 (44%) 1 (5%)
Hjärtklappning 15 (60%) 5 (26%)
Andnöd eller kvävningskänsla 16 (64%) 6 (32%)
Svettning 16 (64%) 6 (32%)
Domning / pirrning i delar av kroppen 17 (68%) 7 (37%)
Känsla av att bli galen eller dö 11 (44%) 3 (16%)

Att lära sig att göra något åt varningssymptomen...