Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

Hemi

Behandling - Översikt

Den här sektionen är viktig. Den är uppdelad i följande avsnitt:

1. Att förstå sitt tillstånd
2. Hur kan motion och sjukgymnastik hjälpa?
3. Vilken roll kan psykolog och psykiater spela?
4. Läkemedelsbehandling
5. Specifika tekniker för

  - Patienter med dissociativa anfall / ickeepileptiska anfall
  - Patienter med funktionell svaghet
  - Patienter med funktionell tremor / dystoni

6. Förhålla sig till familj / vänner / arbete