Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Behandling - Översikt

Den här sektionen är viktig. Den är uppdelad i följande avsnitt:

 

 

1. Att förstå sitt tillstånd

2. Hur kan motion och sjukgymnastik hjälpa?

3. Vilken roll kan psykolog och psykiater spela?

4. Läkemedelsbehandling

5. Specifika tekniker för

 

     - Patienter med dissociativa anfall / ickeepileptiska anfall

     - Patienter med funktionell svaghet

     - Patienter med funktionell tremor / dystoni

 

6. Förhålla sig till familj / vänner / arbete

Nästa sida