Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

Hemi

Orsaker / Mekanismer

volume knob

Klicka här för att läsa varför symptomen kan ha uppstått

Figure 1 - Contralateral hypoactivation Vuilleimie

Avancerad bildteknik har börjat visa vad som sviktar i nervsystemet hos patienter med funktionella och dissociativa symptom.

Detta är en SPECT-undersökning av en patient med funktionell svaghet och känselsymptom i ena sidan av kroppen. Bilden visar förändrad funktion i en del av hjärnan (gult) som är involverad i rörelse och känsel i motstående kroppshalva.

Nervsystemet är formbart och föränderligt. Att en ändrad
funktion kan ses på bild, betyder inte att man inte kan göra något åt den.
 
Bilden är tagen från Vuilleimier et al. Brain 2001

Det är som att ha ett problem med mjukvaran, snarare än hårdvaran…