Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

Hemi

Behandling av svaghet

Något som patienter med funktionell svaghet ofta märker, är att graden av svaghet kan variera över tid.

...Försök att tänka så lite som möjligt på dina rörelser när du går...