Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

Hemi

Symptom

De flesta patienter med funktionella eller dissociativa symptom har fler än ett symptom. Att ha flera olika symptom samtidigt kan upplevas förvirrande för patienter.

Det är ofta bäst att betrakta alla dessa symptom som del av ett och samma tillstånd, istället för att försöka tolka dem vart och ett för sig.