Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Dissociativa anfall / Psykogena icke-epileptiska anfall

Ladda ner informationsblad

Ett dissociativt anfall

Länkar för dissociativa anfall

NES

Klicka här för att se en videoinspelning av en person som får ett dissociativt anfall (5.5MB)

 

Videon visar en kvinna som undersöks med EEG. Hon har ombetts hyperventilera och de blinkande ljusen ska provocera fram ett anfall i syfte att ställa diagnos.

 

Källa: Benbadis -Neurology, Nov 2004; 63: 1728 - 1730

gearbox

NYHET!

 

Ny sajt för patienter med funktionella / dissociativa anfall.

 

www.nonepilepticattacks.info

nead

Dissociativa anfall

 

Dessa tillstånd är några av de vanligaste funktionella/dissociativa symptomen som förekommer inom neurologin

 

Dissociativa anfall kan också kallas "psykogena icke-epileptiska anfall", "psykogena anfall", "icke-epileptiska anfall" eller "funktionella anfall". På denna hemsida benämns de genomgående som "dissociativa anfall"

 

Dissociativa anfall är skrämmande och ett hinder för en persons fungerande i vardagen. De är mycket lika epilepsi. Personer som upplever dissociativa anfall kan få skakningar, kramper eller svimma av, ofta under en längre tid

 

Till skillnad från epilepsi beror inte dissociativa anfall på störningar i hjärnans elektriska aktivitet eller andra neurologiska sjukdomstillstånd. De uppstår snarare på grund av tillfälliga förändringar i nervsystemets funktion, ungefär som när människor upplever transtillstånd eller liknande. Det finns behandlingsmetoder för dissociativa anfall, men läkemedel fungerar inte och behandlingen är inte alltid lätt.

 

Dissociativa anfall är vanligt förekommande. Av alla patienter som kommer in till sjukhus med en misstänkt allvarlig epilepsi lider ungefär hälften av detta tillstånd. Många patienter med dissociativa anfall har någon gång i sitt liv fått en felaktig epilepsidiagnos och kanske till och med blivit behandlade med antiepileptisk medicin.

 

Vilka är de typiska dragen?

Det finns två huvudtyper av dissociativa anfall:

 

1.Med rörelser – de rörelser som förekommer hos de flesta patienter är ryckiga och liknar till förväxling ett generaliserat epileptiskt anfall (så kallat "grand mal")

 

2.Utan rörelser – under dessa anfall faller patienten till marken och ligger stilla och okontaktbar, ofta under loppet av flera minuter

 

När du blir undersökt av en läkare kommer han eller hon att söka efter de särskiljande, typiska dragen som skiljer dissociativa anfall från epilepsi, bland annat följande:

 

•Om varje anfall varar under en längre tid

•På vilket sätt huvudet och kroppen rör sig under ett anfall om rörelser förekommer

•Om en längre intervall av okontaktbarhet förekommer

•Hur ögonen och munnen ser ut under ett anfall

•      Huruvida du har fått förvarning innan ett anfall. "Förvarningar" kan komma inom en viss tid inför ett

        dissociativt anfall. Förvarningssymptomen kan vara i flera timmar, men anfallen kan också komma utan

        någon förvarning. Ibland förekommer ett mönster av skrämmande fysiska symptom som stegras och

        förvärras inför ett anfall, ofta med dissociativa symptom (läs mer nedan och på sidan om ‘dissociation’).

        Förvarningssymptom som kommer innan ett epileptiskt anfall har annorlunda drag.

•Patienter med dissociativa anfall har ofta ännu svårare för att beskriva sina anfall än patienter med

        epilepsi

 

För att kunna ställa diagnosen "dissociativa anfall" måste läkaren vara expert på att sätta diagnosen epilepsi eftersom epilepsi förekommer i många skiftande former. Dessa två tillstånd kan se väldigt lika ut, och även tränad vårdpersonal som ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare kan ofta missta sig

 

Varför är mina provsvar normala?

Alla delar av nervsystemet finns på plats hos personer som lider av dissociativa anfall, problemet är att någon eller några delar inte fungerar som de ska under vissa tidpunkter. För att kunna ställa diagnosen undersöker läkaren vad som händer dig under ett anfall och pratar med andra människor som har sett dina anfall.

 

Patienter med dissociativa anfall har helt normala resultat på hjärnavbildningsundersökningar och andra test som EEG, "hjärnvågs"-test.

 

Betyder det att jag bara hittar på?

Svaret är nej! Klicka på "Psykiskt" för att läsa mer.

 

Varför får jag anfall?

Dissociativa anfall är ett komplext tillstånd, som uppkommer av olika anledningar hos olika personer. Ofta upplever man känslor av frustration, oro eller nedstämdhet i samband med symptomen, men dessa känslor orsakar inte tillståndet.

 

Vi har sett att dissociativa anfall kan uppstå i ett antal olika situationer. Dina symptom kanske kan passa in under någon av följande kategorier, men det kan även vara så att ingen av dessa verkar relevanta för dig:

 

1. Slumpmässigt — Något som kan vara väldigt förvirrande med dessa anfall är att de ofta händer helt plötsligt, utan någon som helst förvarning.

 

2. Vilande och odistraherad - Dissociativa anfall och det trans-liknande tillståndet som medföljer dem förekommer oftare när du vilar utan att vara sysselsatt med något, till exempel när du ligger i sängen eller i en soffa. Om du blir distraherad eller koncentrerar dig på något annat är det svårt för känslan av trans att "övermanna" dig.

 

3. Med samtidigt hyperventilering - Hos vissa patienter kan dessa anfall förekomma samtidigt som hyperventilering, alltså en snabb och ytlig andning. Du kanske själv inte märker att du andas för snabbt men andra kan uppmärksamma det. Om du hyperventilerar kan anfallet förvärras. Om du känner till det här, kan kontroll över din andning vara ett bra verktyg för att stoppa framtida anfall på ett tidigt stadium. Du kanske också upplever andra fysiska symptom under ett anfall, såsom blodvallning, bröstsmärtor och stickningar i händerna. Ibland är dessa symptom mer lika symptomen som förekommer vid panikattacker.

 

4. Med samtidig depersonalisation/derealisation — Dessa ord beskriver dissociativa symptom som många patienter upplever under ett dissociativt anfall. Sådana symptom är ofta skrämmande, man kan förnimma att saker i omgivningen inte är riktigt verkliga, att man känner sig frånkopplad från sin egen kropp eller att allting är på ett avstånd ifrån en själv och konstigt på något vis. Om du upplever dessa eller liknande symptom är det bra att veta vad de är och att de ingår i anfallet. Personer som aldrig har upplevt sådana symptom förr kan skrämmas av dem så pass mycket att de tror att de håller på att dö. Man kan få "utanför kroppen-upplevelser" under anfall av den här typen men de är inte dödliga. Ofta beskriver patienter att de är medvetna om andra människor i deras omgivning, men att de inte är förmögna till att tala med eller reagera på dem under ett anfall.

 

Patienter med dissociativa anfall får oftast en snabb förvarning i åtminstonde 50% av anfallen. Vissa får aldrig några förvarningar. Andra får förvarningar varje gång. Väldigt ofta får patienterna förvarningar när anfallen börjar, men i takt med att tillståndet utvecklas blir förvarningarna allt kortare och kan försvinna helt så att anfallen kommer plötsligt.

 

Att lära sig mer om förvarningssymptomen, att kunna förlänga förvarningsfasen och hur själva "blackouten" kan vara ett sätt för din kropp att försvara sig mot de skrämmande och hemska förvarningssymptomen kan vara en viktig del i behandlingen av dissociativa anfall.

 

Klicka på Behandling för mer allmän information, och läs mer på sidan om behandling av dissociativa anfall

 

 

 

 

 

 

 

Numera finns det en del användbara länkar på nätet (för bara ett par år sedan fanns det inget material!)

 

Epilepsispecialist Dr Anders Lundgren på Skånes Universitetssjukhus i Lund skriver om icke-epileptiska anfall på Neurologiska klinikens hemsida.

 

Länkar på engelska

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nonepilepticattacks.info är en mycket bra, detaljerad sajt på engelska, lanserad i februari 2011. Här finns riklig information om funktionella / dissociativa (icke-epileptiska) kramper och anfall. Rekommenderas!

 

Forskningsteamet NEST (Non-Epileptic Seizures Treatment) i Sheffield, Manchester och Leeds, bestående bl.a. av neurologen Dr Markus Reuber och psykologen Stephanie Howlett, har forskat mycket på detta område och har skrivit en broschyr med mycket nyttig information. De betonar vikten av stress mer än vi gör på den här hemsidan, men överlag har vi mycket gemensamt i vår syn på detta symptom.

 

Non-Epileptic Attack Disorder Trust (NEAD trust) är en ny organisation med ett växande material på sin hemsida, inklusive ett patienforum på engelska.

 

NEAD Scotland har också användbar information för patienter, inklusive ett chattrum och ett forum. Även denna sida betonar psykologiska faktorer och traumatiska upplevelser mer än vi, men ändå har vi överlag mycket gemensamt.