Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Att förstå sitt tillstånd

 

Om du inte redan har läst dem, kan det vara bra att gå igenom dessa två avsnitt innan du fortsätter:

 

Orsaker – Vad orsakar funktionella symptom?

 

Bara psykiskt? – Sitter funktionella symptom bara ”i huvudet”?

 

Patienter med funktionella symptom känner ofta en stark frustration över bristen på behandlingar för deras tillstånd. Ibland kan detta vara en av anledningarna till varför man som patient ifrågasätter sin diagnos.

 

Även när en patient accepterar diagnosen, kan det vara frustrerande att det inte finns någon ”enkel lösning” eller läkemedel som kan ställa allt tillrätta igen.

 

Det finns inga snabba lösningar för funktionella symptom, men det finns ”långsamma lösningar” som med tid och ansträngning kan göra symptomen mindre påtagliga och som hjälper patienten att må bättre.

 

Patienter som förbättras säger att en av de viktigaste faktorerna för deras återhämtning var om diagnosen och förklaringen verkade rimlig och begriplig – kanske inte omedelbart, men åtminstone på sikt.

 

De viktigaste delarna av förklaringen verkar vara dessa:

 

1.Du lider av någonting vanligt – du är inte konstig

2.Du har någonting verkligt – du inbillar dig inte

3.Du har symptom som är potentiellt botbara

4.Det är inte ditt fel att du har symptomen

5.Du kommer att behöva anstränga dig för att bli bättre

 

Om du kommer till en punkt där du tror att diagnosen verkar rimlig, där du inte oroar dig för att diagnosen är felaktig, du inser att många har samma problem att det finns hopp för bättring, då är det en utmärkt start för behandling.