Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Behandling - Översikt

Den här sektionen är viktig. Den är uppdelad i följande avsnitt:

 

 

1.Att förstå sitt tillstånd

2.Hur kan motion och sjukgymnastik hjälpa?

3.Vilken roll kan psykolog och psykiater spela?

4.Läkemedelsbehandling

5.Specifika tekniker för

 

     - Patienter med dissociativa anfall / ickeepileptiska anfall

     - Patienter med funktionell svaghet

     - Patienter med funktionell tremor / dystoni

 

6.Förhålla sig till familj / vänner / arbete