Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Länkar

Alla länkar på hemsidan samlade på ett och samma ställe. Observera att nästan allt är från Storbritannien och därmed på engelska, tills vi har kunnat sammanställa mer svenskt material.

Neurologiska Symptom - Broschyrer

Informationsblad

Ladda ner  artikel

Psykiska Symptom - Broschyrer

Artiklar i medicinska tidskrifter

Northumberland NHS short

Vi är tacksamma för North-umberland, Tyne and Wear NHS Trust (Landstinget i Northumberland, Tyne och Wear) för tillstånd att använda materialet.

Dessa broschyrer kommer också från Northumberland,

Tyne and Wear NHS Trust och kan vara till hjälp

Acrobat Reader behövs för att läsa dessa berättelser. Klicka på bilden nedan för att ladda hem programmet.

adobereader

Andra patienters berättelser

Videoklipp

Dissociativa anfall / Icke-epileptiska anfall

 

Epilepsispecialist Anders Lundgren på Skånes Universitetssjukhus i Lund skriver om icke-epileptiska anfall på Neurologiska klinikens hemsida.

 

Länkar på engelska:

 

Forskningsteamet NEST (Non-Epileptic Seizures Treatment) i Sheffield, Manchester och Leeds, bestående bl.a. av neurologen Dr Markus Reuber och psykologen Stephanie Howlett, har forskat mycket på detta område och har skrivit en broschyr med mycket nyttig information. De betonar vikten av stress mer än vi gör på den här hemsidan, men överlag har vi mycket gemensamt i vår syn på dessa symptom.

 

Non-Epileptic Attack Disorder Trust (NEAD trust) är en ny organisation med ett växande material på sin hemsida, inklusive ett patienforum på engelska.

 

NEAD Scotland har också användbar information för patienter, inklusive ett chattrum och ett forum. Även denna sida betonar psykologiska faktorer och traumatiska upplevelser mer än vi, men ändå har vi överlag mycket gemensamt.

Dissociation / Depersonalisation / Overklighetskänslor

 

Wikipedia – inte alltid pålitlig, men håller acceptabel kvalitet i oktober 2010:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Depersonalization_disorder

 

Depersonalisation Research Unit vid King's College i London har en bra sida:

 

http://www.iop.kcl.ac.uk/departments/?locator=911

Klicka på Berättelser för att läsa personliga berättelser skrivna av personer som har funktionella eller dissociativa symptom.