Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Dissociativa Symptom

Ladda ner artikeln

Stone - Dissociation_Page_1

Stone. Practical Neurology 2006;6:308-313; doi:10.1136/jnnp.2006.101287

Med tillstånd från BMJ publications

Vad är dissociativa symptom?

 

Dissociativa symptom upplevs ofta av patienter som har andra funktionella symptom som beskrivs på den här hemsidan. Det är viktigt att identifiera dessa symptom och lära sig förstå dem, för att få bättre kontroll över sin kropp.

 

Dissociativa symptom inkluderar följande:

 

Depersonalisering – en känsla av att man är bortkopplad från sin kropp eller att kroppen känns främmande.

 

Derealisation – en känsla av att vara bortkopplad och främmande från världen runt omkring, eller av att vara i en annan värld.

 

För en detaljerad beskrivning av dissociativa symptom, ladda gärna ner artikeln till höger, publicerad i den neurologiska facktidskriften Practical Neurology.

 

Här är några beskrivningar av hur depersonalisering och derealisation kan upplevas:

 

Depersonalisering

 

Vanliga: ”Det kändes konstigt”, ”Det kändes som att jag svävade / flöt iväg”, ”Jag kände mig utanför min kropp / frånkopplad / borta / långt borta från det som skedde omkring mig”, ”Det kändes som om jag var någon annanstans”, ”Som att jag var där, men ändå inte”, ”Jag kunde se och höra allting, men inte reagera på det”.

 

Mindre vanliga: ”Som en robot”, ”Som en teaterdocka”, ”Som i en film- eller teaterroll”, ”Jag kunde inte känna någonting”, ”Som om jag var gjord av trä”, ”Som ett huvud som satt fast på en främmande kropp”, ”Som en betraktare som såg sig själv på TV”, ”En utomkroppslig upplevelse”, ”Händerna eller fötterna kändes mindre / större”, ”När jag rörde vid saker, var det som om det inte var jag som gjorde det”.

 

Derealisation

 

”Omgivningen kändes overklig / långt borta”, ”Som att titta på omgivningen genom en slöja / genom ett fönster”, ”Jag kände mig frånkopplad eller fjärran från omgivningen”, ”Föremål verkade mindre / större / plattare / drömlika / ”tecknade” / konstgjorda / genomskinliga”.

 

Vad hjälper det mig att få veta mer om dissociativa symptom?

 

Dessa symptom kan hända i alla möjliga situationer. De flesta har upplevt någonting liknande, om än ganska lindrigt, när de har haft feber eller inte hade sovit på länge.

 

Att förstå vad dissociativa symptom är för något, att det finns ett namn att sätta på ens upplevelser och att symptomen inte innebär att man håller på att bli tokig, kan ofta hjälpa dem som upplever dem, ihop med andra funktionella symptom, eller utan.

 

Oro, rädsla och panik kan förstärka dissociativa symptom, så om man vet mer om dem kan symptomen lindras bara av den anledningen.

 

Upplevelsen av att vara delvis eller helt frånkopplad från hela kroppen eller omgivningen kan också förklara varför man vid andra tillfällen upplever att ”bara” en enda kroppsdel känns främmande, svag, bortdomnad eller utom ens kontroll. Av denna anledningen kan funktionell svaghet ibland kallas ”dissociativ motorisk störning” och varför vi använder termen ”dissociativa anfall”.

 

Mer information

 

Förutom artikeln om dissociativa symptom som finns länkad ovan, finns mer information här:

 

Wikipedia – inte alltid pålitlig, men håller acceptabel kvalitet i oktober 2010:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Depersonalization_disorder

 

Depersonalisation Research Unit vid King's College i London har en bra sida:

 

http://www.iop.kcl.ac.uk/departments/?locator=911