Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Hälsoångest

... patienten vet att oron för en allvarlig sjukdom är irrationell, men det minskar inte själva oron ...

Brittisk broschyr

Northumberland NHS short

Brittiskt radioprogram

Denna sida tar upp konceptet "hälsoångest" på ett mera utförligt sätt. Det finns även mer generell information om ångest och oro om du följer länken.

 

Den vanligaste källan till oro och ångest för patienter med funktionella symptom är själva symptomen. Vad har orsakat dem? Varför blir jag inte trodd? Är det tecken på någon allvarlig sjukdom? Håller jag på att bli galen? Kommer jag någonsin kunna leva ett normalt liv?

 

Det är fullt förståeligt att personer som lider av olika symptom ställer sig dessa frågor. Det är också rimligt att förvänta sig att ett läkarbesök ger dig en förklaring om vad det är som är fel.

 

Svårigheter kan uppstå när

 

1. Läkaren ger ingen förklaring. Du kan få höra "det där är inget farligt/inget att oroa sig över" eller "det beror på stress" (som inte låter rätt om du inte känner dig stressad). Patienter som fått sådana förklaringar och inte känner sig nöjda kommer fortsätta oroa sig för  vad det är som är fel på dem.

 

2. Patienten tror inte på förklaringen som har givits. Till exempel kan en person med huvudvärk få förklaringen att den beror på migrän eller att man ätit för mycket smärtstillande medicin, men patientens egna upplevelse av huvudvärken är att den är så stark att det ändå måste bero på något allvarligare, till exempel en hjärntumör.

 

3. Patienten godtar förklaringen men den irrationella oron/ångesten kommer ändå tillbaka (hälsoångest). Vissa patienter får en rimlig förklaring för sina symptom, och känner sig lättade för stunden. Men känslan av tillförsikt försvinner efter ett par dagar, man börjar tvivla på diagnosen och oron för symptomen kommer tillbaka igen.

 

Det är vanligt att patienter med hälsoångest själva är väl medvetna om att deras farhågor inte är helt rationella, men kan inte göra något åt dem. Rädslan för att ha en allvarlig eller dödlig sjukdom kan öka och patienterna kan vända sig till andra läkare/vårdcentraler för att få en ny medicinsk bedömning eller för att få ett lugnande besked. Om behovet av besked blir trängande kan de börja vända sig till mottagningar efter kontorstid eller akutmottagningar.

 

Medan allt detta pågår ökar ångesten och mer uppmärksamhet riktas mot symptomen. Patientens tillstånd förvärras, vanligen med tilltagande yrsel, huvudvärk och trötthet.

 

När symptomen tilltar kan patienterna vända sig till internet-sidor för att försöka ställa en diagnos på sig själva. Detta kan leda till att man hittar ännu fler skrämmande diagnoser och följaktligen ökad ångest och oro.

 

Detta tillstånd kallas hälsoångest. Även om det är vanligt förekommande är det svårt för patienter och doktorer att ta upp det vid undersökningar. Många är rädda för att inte bli tagna på allvar, bli gjorda till åtlöje eller stämplade som "hypokondriker".

 

Men hälsoångest är ett tillstånd som orsakar mycket lidande för den drabbade personen. Symptomen som utgör källan till oro är faktiskt verkliga, om de bara vore "påhitt" skulle de inte leda till all denna ångest.

 

Det är bara en liten andel av patienter med funktionella symptom som samtidigt lider av allvarlig hälsoångest. Den ångest som många läkare diagnostiserar som hälsoångest är i själva verket befogad oro för ett tillstånd som patienterna inte fått en bra diagnos eller förklaring för.

 

 

Behandling

 

Hälsoångest kan bara behandlas när patienten och läkaren enats om att just denna diagnos bäst beskriver patientens problematik.

 

När man väl har kommit så långt är det viktigt att läkaren inte nöjer sig med att bara ge lugnande besked. Sådana besked lindrar bara ångesten tillfälligt och kommer behöva upprepas.

 

Istället kan läkaren fokusera på att ge alternativa och rimligare förklaringar till symptomen, så att patienten gradvis kan bli övertygad om att dessa symptom inte måste bero på en dödlig/allvarlig sjukdom. Patienten kan då "falla tillbaka" på dessa alternativa förklaringar när ångesten kommer.

 

Det kan vara nyttigt för patienten att försöka sluta söka efter medicinsk information på nätet eller i böcker, och att inte vända sig till andra vårdgivare för ytterligare medicinska bedömningar.

 

Hälsoångest kan ibland "lösas upp" och försvinna snabbt och framgångsrikt när väl patienten förstår vad det är. Men det kan vara mycket svårt att komma fram till denna punkt i behandlingen.

 

Läs mer om patienten Ian och hans personliga upplevelse av hälsoångest på sidan Berättelser (på engelska)

 

Följande två informationslänkar är från den engelska versionen av vår hemsida:

 

Radio 4 broadcast a programme on health anxiety as part of their "Am I Normal" series. This has some really good patient experiences on it and explains how it can be improved

 

There is more information at Anxiety UK  and in an excellent self help leaflet download from Northumberland NHS Trust.