Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

"Jag har provat allt och inget hjälper!"

Om du har försökt med allt som finns på den här sidan och inte blivit bättre på flera månader, vad bör du göra då?

 

Tyvärr är det så att vissa personer med funktionella/dissociativa symptom inte blir bättre.

 

Hos vissa individer finns en livslång sårbarhet för en mängd olika funktionella symptom. Det verkar som att så fort som ett symptom förbättras ersätts det av ett nytt. Personer i en sådan situation är speciellt utsatta. De kan ofta börja känna sig som "hypokondriker" eftersom de ofta besöker läkare men deras testvärden är normala.

 

Om din läkare och andra vårdgivare har gjort sitt bästa, och du har gjort allt du kunnat, kanske du står inför faktumet att dina symptom är kroniska och att du får lära dig leva med dem.

 

Detta innebär inte nödvändigtvis att du kommer att dras med symptomen under hela ditt liv, det kan bli så att de gradvis trappas av med åldern.

 

Det kan vara svårt för doktorer att förklara detta för sina patienter. De kan vara övertygade om att eftersom det inte finns några skador på nervsystemet så borde patienterna alltid bli bättre. Detta stämmer inte.

 

Känn ingen skuld över att det är svårt för dig att bli bättre. Det kan vara så att du får komma in till vårdcentral för regelbundna kontroller, för att se över ditt tillstånd och kolla hur du mår rent allmänt. Det kan till exempel vara viktigt att justera doseringen av mediciner som du tar.

 

Det kanske känns som att alla läkarbesök och sjukhusvistelser, med alla test som du utsätts för, faktiskt får dig att må sämre istället för bättre.