Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Känselsymptom

Denna bild från 1800-talet visar en individ med hemisensoriska symptom

 

Hemi

Vad är funktionella känselsymptom (sensoriska symptom)?

 

Funktionella känselsymptom är namnet på känselsymptom som uppträder på något ställe i kroppen och uppkommer av att nervsystemet inte fungerar som det ska. Dessa symptom beror inte på sjukdom eller skada i nervsystemet.

 

Patienter med funktionella känselsymptom kan uppleva följande:

 

1. En förändring i känseln längs med ena sidan av kroppen (vanligast drabbas den vänstra sidan) - känselförändringen sker vanligtvis i ansiktet, ena armen och/eller benet. Detta tillstånd kallas ibland ”hemisensoriskt symptom”. Det är också vanligt att enbart ansiktet drabbas.

 

2. Känslan att en viss kroppsdel inte hör till ens egna kropp eller är ”en del av dig”.

 

3. Övergående känselintryck – såsom ryckningar, pirrningar, känslan av att ha fått en elektrisk stöt.

 

4. Ibland kan visuella (synintrycks-) symptom, till exempel oskärpa, att man ”ser dubbelt” och svaghet (läs mer i avsnittet om svaghet) förekomma på samma sida av kroppen som känselsymptomen.

 

Sådana symptom kan vara skrämmande och oroväckande, både för läkaren och patienten. De kan få dig att oroa dig för huruvida du har fått en stroke eller multipel skleros.

 

Funktionella symptom beror inte, som tur är, på skador i nervsystemet. Detta innebär att symptomen kan förbättras eller försvinna. Hos personer med funktionella symptom är alla delar i nervsystemet oskadda, men de fungerar inte som de ska vilket leder till att hjärnan inte tar emot signalerna på rätt sätt.

Funktionella känselsymptom är namnet på känselsymptom som uppträder på något ställe i kroppen och uppkommer av att nervsystemet inte fungerar som det ska.

 

 

Hur ställs diagnosen?

 

Diagnosen ”funktionella sensoriska symptom” ställs oftast av en neurolog.

 

Dina symptom kan ofta bli igenkända som typiska för funktionella sensoriska tillstånd efter ett samtal med läkaren om din sjukdomshistoria och en undersökning. Vid undersökningen kan läkaren upptäcka en minskad känslighet för beröring i det drabbade området. Det kan även förekomma försvagning i samma område som känselstörningen. Med hjälp av speciellt utformade test kan läkaren utröna mönstren i din svaghet och ställa en diagnos för ditt tillstånd.

 

De vanligast använda neurologiska testen, såsom hjärnavbildning, hjälper till att ställa diagnosen, men det är oftast så att neurologen ställer diagnosen på dig under det första mötet.

 

Är det bara något som jag inbillar mig? Svaret är ”nej” men klicka på ”Psykiskt?” för att läsa vidare.

 

Hur uppstår funktionella sensoriska symptom?

 

Funktionella sensoriska symptom uppkommer av olika orsaker hos olika människor, ofta är det liknande orsaker som kan orsaka funktionell svaghet, däribland:

 

1. Efter skada / vid smärta - Det verkar som att människor kan ha en speciell sårbarhet för funktionella sensoriska symptom efter en fysisk skada eller om de lider av stark smärta. Studier av patienter med kronisk smärta visar att det hos dessa personer är vanligt med funktionella störningar av känseln, som vanligtvis uppkommer längs med ena sidan av kroppen. Det finns också ett annat tillstånd där funktionella sensoriska symptom förekommer som del av symptomen, som kallas komplext regionalt smärtsyndrom typ 1. Klicka på länken för mer information om detta.

 

2. Med hyperventilering – Det är särskilt vanligt att funktionella sensoriska symptom uppkommer samtidigt med yrsel och snabb, häftig andning. Studier på frivilliga som ombetts hyperventilera, andas snabbt under en viss tid har visat att många upplever sensoriska symptom under tiden för försöket. Symptomen som förekommer är oftast pirrningar i fingrar eller runt munnen. Forskarna tror att dessa symptom uppkommer på grund av den låga koldioxidhalten som uppstår vid hyperventilation och dess påverkan på nervändarna.

 

En liten andel av de undersökta frivilliga upplevde också att ena sidan av kroppen domnade av när de hyperventilerade.

 

3. Vid sjukdomstillstånd som medför mycket trötthet och sängliggande - sensoriska symptom kan utvecklas långsamt hos människor som lider av trötthet och utmattning. Hos vissa patienter kan symptomen uppkomma efter en förlängd period av vila. Detta kan förekomma samtidigt som kroniskt trötthetssyndrom. Klicka på länken för mer information.

 

4. Efter ett dissociativt tillstånd / panikattack – Funktionella sensoriska symptom, som avdomning eller pirrningar/stickningar uppkommer ofta i samband med andra symptom, som yrsel och dissociation (känslan av du befinner dig på ett avstånd ifrån eller ”frånkopplad” ifrån din omgivning). Dissociation liknar ett transtillstånd och beskrivs på denna hemsida. Ibland kan dessa tillstånd upplevas mycket skrämmande, speciellt om de kommer plötsligt och utan förvarning, och de kan leda till en panikattack. När panikattacken väl går över kan det lämna efter sig en känsla av att hälften av kroppen inte ”känns rätt”, till exempel tung eller pirrig.

 

5. Vid migrän – Vissa personer med migrän kan uppleva sensoriska symptom som del av en migränattack. Ibland kan patienter med funktionella sensoriska symptom uppleva anfall som liknar migrän, efter anfallet kan sensoriska symptom kvarstå. I dessa fall har migränanfallet fungerat som utlösare för de funktionella sensoriska symptomen.

 

6. Utan uppenbara orsaker – Det kan hända att det inte finns någon uppenbar utlösande faktor, precis som med migrän kan vissa personer få dessa symptom enbart vid stress eller trötthet, medan vissa personer får dem utan någon uppenbar orsak.