Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Läkemedel

Din läkare kan ha föreslagit läkemedel för att försöka lindra dina symptom.

 

De vanligaste typerna av läkemedel som används är

 

1. Antidepressiva – nyare, såsom SSRI eller SNRI (bl.a. Fluoxetin, Sertralin, Citalopram, Paroxetin och Duloxetin) – eller äldre, så kallade ”tricykliska” (bl.a. Amitryptilin)

 

2. Smärtlindrande för neuropatisk smärta – bl.a. Amitryptilin, Duloxetin, Gabapentin, Pregabalin och Karbamazepin

 

3. Sömnläkemedel – bl.a. Zopiklon, Zolpidem

 

Läkemedel ensamma botar sällan symptomen, men kan vara användbara för att lindra upplevelsen av symptomen, minska smärta, nedstämdhet, oro och trötthet.

 

Många blir bättre i sina funktionella symptom utan läkemedelsbehandling och ingen ska känna sig tvingad att ta tabletter, men de kan ibland göra nytta. Ingen tycker om att ta läkemedel regelbundet, men om du inte kommer vidare med dina symptom på andra sätt, kan man fråga sig vad som finns att förlora på att prova.

 

Men jag vill inte ta antidepressiva – jag är inte deprimerad!

 

Det har gjorts en genomgång av vetenskapliga studier där människor med funktionella symptom fick behandling med antidepressiva. Den visade att de förbättras i tre gånger så stor utsträckning som patienter som inte fick sådan behandling.

 

Det verkligt intressanta var att förbättringen sågs oavsett patienterna var deprimerade eller ej.

 

Gamla antidepressiva, som Amitryptilin, har funnits i årtionden. De utvecklades från början för att behandla depression, men det har sedermera visat sig att de kan vara användbara för att behandla smärta, sömnbesvär och andra symptom som irritabel urinblåsa, även om patienten inte känner sig nedstämd.

 

Till exempel, om man har smärtsam bältros eller ischias, kan Amitryptilin vara en av de mest effektiva behandlingarna för att dämpa nervsmärta (även kallad neuropatisk smärta).

 

Men är inte antidepressiva läkemedel beroendeframkallande?

 

En av de största (och förståeliga) farhågorna många patienter har, är att de kan bli beroende av antidepressiva tabletter. Detta beror ofta på att man förväxlar lugnande läkemedel (Stesolid, Xanor etc) och sömntabletter med antidepressiva.

 

Det finns inga belägg för att antidepressiva leder till ett beroendetillstånd, där man har begär efter tabletterna eller kräver ständigt ökad dos för att få samma effekt.

 

Med somliga antidepressiva kan det i sällsynta fall komma symptom efter att man slutar med tabletten. Dessa så kallade utsättningssymptom går vanligtvis över inom en-två veckor.

 

Men jag tog Amitryptilin en gång och blev en total zombie!

 

Ibland får patienter med funktionella symptom som provar läkemedel som Amitryptilin en dålig upplevelse. Detta kan förklaras av att startdosen var för hög, eller att man inte fick en ordentlig beskrivning av vad man kunde vänta sig.

 

Funktionella symptom fungerar så att patienter som tar antidepressiva för dem, oftare än andra kan uppleva biverkningar, särskilt i början.

 

Det är ofta rimligt att förvänta sig några biverkningar de första en-två veckorna. Dessa kan vara trötthet, illamående och ibland ett mått av uppvarvning. Därefter klingar biverkningarna oftast av. Effekten av medicinen kan ibland komma snabbt, men det är inte ovanligt att det tar 6-8 veckor (efter att man fått en tillräckligt hög dos som kan betraktas som verksam).

 

Jag tar redan tabletterna, men de gör ingen nytta.

 

Detta kan bero på att dosen är för låg, utvärderingstiden för kort, eller att de verkligen inte har någon effekt på dina symptom. Det är svårt att avgöra om en antidepressiv behandling är verkningslös innan man har provat den omkring 12 veckor.

 

Alla får dock inte nytta av läkemedelsbehandling.

 

Jag trodde att Gabapentin var en epilepsimedicin.

 

Precis som Amitryptilin är ett antidepressivt läkemedel som visade sig vara användbart för andra symptom, är Gabapentin en medicin som utvecklades för epilepsi, men visade sig vara användbar för nervsmärta. Även Pregabalin har den egenskapen.

...Många funktionella symptom blir bättre utan läkemedelsbehandling och ingen ska behöva känna sig pressad att ta tabletter. Samtidigt är det inte sällan som mediciner gör nytta...

OBS! Rådfråga alltid din läkare innan du påbörjar eller avslutar behandling med läkemedel. Inga rekommendationer om enskilda läkemedel ges på denna hemsida.