Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Minnes- och koncentrationssvårigheter

“Jag gick upp på övervåningen/till ett annat rum och kunde inte komma på varför jag hade gått dit"

 

"Jag tappar ofta bort plånboken/nycklarna"

 

"Jag tappar ofta tråden i samtal"

 

"Jag kan inte minnas hela bilresan hem"

 

"När jag tar upp en bok som jag läst i förut kommer jag inte ihåg det jag läst"

 

"Jag glömmer bort vad stället som jag semestrade på hette och vad vi gjorde där"

 

"Jag glömmer helt bort möten/födelsedagar"

Symptom som berör koncentration och minne förekommer ofta tillsammans med funktionella och dissociativa symptom.

 

Särskilt vanligt är det om man samtidigt lider av sömnstörningar, trötthet, ångest och/eller depression. Det är viktigt att påpeka att man kan ha minnes- och koncentrationssvårigheter utan att lida av ångest eller vara deprimerad.

 

Nedan följer ett antal beskrivningar av minnesproblematik hos patienter med funktionella symptom. Många av dessa är vardagliga upplevelser som upplevs oftare än vad som är normalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som med alla funktionella symptom behöver man bli undersökt av en expert som kan avgöra om symptomen hör till en neurologisk sjukdom/skada eller inte.

 

Oftast är dessa och liknande symptom inte tecken på minnesproblem. De beror snarare på brister i koncentrationsförmågan (tankspriddhet). Om man har svårt att koncentrera sig, kanske för att man är trött eller distraherad, kommer man inte minnas mycket av det som hände medan man tänkte på annat.

 

Exempelvis kan det vara så att man tidigare hade lätt att gå till ett annat rum och hålla tankarna på vad man skulle göra där, men att man nu är så upptagen av smärta, trötthet eller andra funktionella symptom att man inte kan koncentrera sig på det man ska göra som man kunde innan.

 

Många som lägger märke till sådana symptom har ofta haft en övergenomsnittlig förmåga att komma ihåg/koncentrera sig. Personer som alltid varit lite tankspridda märker inte av dessa symptom på samma sätt.

 

Ibland kan dessa symptom utgöra källor till oro, speciellt om det förekommer demens i familjen eller om patienten är bekand med symptombilden för demens.

 

Koncentrationssvårighter är också vanliga symptom för ångest och depression. Det är lätt att förstå hur onda cirklar kan uppstå, där symptomen leder till ångest som i sin tur förvärrar symptomen.

 

 

Längre perioder av minnesförlust/Dissociativ amnesi

 

Ibland berättar patienter med funktionella symptom om betydligt större minnesluckor, till exempel kan en hel eftermiddag eller bilresa "försvinna" ur minnet. Detta är speciellt vanligt hos personer som lider av dissociativa anfall, som ofta tappar minnet för det som hände precis innan ett anfall.

 

När minnesförlusten berör en längre tidsperiod är den troligaste förklaringen dissociativ amnesi. Sidan om dissociativa symptom har mer allmän information om dissociation och dissociativa tillstånd.

 

När man drabbas av dissociativ amnesi får man minnesförlust antingen

 

•för att man befinner sig i ett trans-liknande tillstånd under tidsperioden som man inte minns, eller

 

•för att man har svårt att "komma åt" minnen på grund av en förändring av hjärnans funktion, vilket är en del av sjukdomsbilden vid funktionella/dissociativa symptom.