Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Sjukgymnastik och motion

Om man har en fysisk funktionsnedsättning, till exempel på grund av svaghet, smärta eller trötthet, är det rimligt att försöka förbättra sin kondition och uthållighet.

 

Det här avsnittet kan vara irrelevant om man har dissociativa anfall, i så fall går det bra att hoppa vidare till avsnittet som handlar specifikt om dessa.

 

Patienter med funktionella symptom upplever ofta en trötthet, svaghet eller smärta som förvärras av träning. För att lyckas trots detta, är det bra att tänka på att sakta, gradvis öka sina aktiviteter. För många patienter ligger problemet inte i att de är inaktiva. Snarare handlar det om att deras aktivitetsnivå är väldigt ryckig.

 

Ena dagen mår man litet bättre och vill då passa på att göra allt man inte hann dagen innan, då man mådde sämre. Senare på kvällen, eller dagen därpå, kommer bakslaget av att ha överansträngt sig. När symptomen förvärras sviker humöret och motivationen, man känner sig som tillbaka på ruta ett. Kurvan nedan illustrerar vad som händer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principen bakom rehabilitering i den här situationen är att erkänna att man troligen gör för mycket på de "bra dagarna" och inte riktigt tillräckligt på de "dåliga".

Det kan vara bra att bestämma sig för en relativt enkel uppgift, t.ex. gå till affären eller ett enklare hushållsarbete. Detta bör vara mindre än man skulle ha gjort på en bra dag, men mer än man hade gjort på en dålig.

 

Om man håller fast vid precis samma aktivitetsnivå varje dag, kan det märkas inom några veckor, att den aktivitetsnivån leder till litet mindre trötthet än tidigare, eller orsakar en aning mindre smärta. Man kommer att ha enskilda dagar när det känns som att man är tillbaka på ruta ett. Å andra sidan, om man kan se även en långsam förbättring överlag, är detta huvudsaken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt det här är lättare sagt än gjort.

 

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan vara till stor hjälp i den här situationen. De är vana vid att arbeta med begränsningar i det dagliga livet, som patienter har oavsett ursprunglig orsak. De kan ibland göra ett nivågraderat träningsprogram som är anpassat efter dina individuella symptom och hjälpa dig att följa det.

 

De kan också ha en viktig roll genom att ge råd till till arbetsgivare, så att en återgång till arbetet kan ske gradvis, i samarbete med arbetsgivaren. Läs mer här om jobbrelaterade frågor.

 

Psykologer kan också hjälpa till att hantera de oundvikliga med- och motgångarna som finns med under rehabiliteringen.

 

Det som ofta går fel är att ökad aktivitet leder till ökade symptom, vilket får patienten att tro att de förvärrar sin situation och orsakar skada på ryggen, musklerna etc. Det viktiga här är att man inte orsakar någon skada om man är försiktig i sin aktivitetsökning. Ja, aktivitet förvärrar symptomen, men nej, du orsakar inte någon skada. Ju mer aktivitet du utför, desto mindre blir symptomen, så småningom.

Slide1
Slide2

 ... Du kommer att ha dagar när det känns som att du är "tillbaka på ruta ett". Huvudsaken är ändå att du sakta rör dig framåt! ...

 ... Ja, aktivitet förvärrar symptomen, men nej, du orsakar inte någon mer skada. ...