Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Behandling av rörelserubbningar

Att lära sig att komma över funktionella rörelserubbningar

Relativt lite forskning har gjorts kring vilka behandlingar som är bäst för patienter med funktionella rörelserubbningar, såsom skakningar, spasmer och gångproblem.

 

Det här avsnittet baseras huvudsakligen på författarnas egna erfarenheter av att försöka hjälpa patienter med funktionella rörelserubbningar att bli bättre.

 

Om du ännu inte har läst dessa avsnitt, gå gärna tillbaka till dem först:

 

1. Rörelserubbning

 

Det är mycket viktigt att inse att den här typen av anfall är mycket vanlig, att de inte innebär att du håller på att bli tokig, att de inte resulterar i allvarlig fysisk skada och kan gå över utan läkemedelsbehandling.

 

2. Att förstå diagnosen

 

Det är helt nödvändigt att du själv känner att läkaren har gjort en ordentlig bedömning och kommit till en korrekt diagnos.

 

3. Sjukgymnastik och motion

 

Här förklaras några grundläggande principer bakom rehabilitering och motion för funktionella symptom som svaghet, smärta och trötthet.

 

4. Psykologi? Jag är inte tokig!

 

Om din läkare har remitterat dig till en psykolog / psykiater, är det naturligt att undra varför. Läs detta avsnitt som ger en förklaring.

 

 

 

 

 

Vi håller fortfarande på att lära oss mer om vilka typer av behandling som bäst fungerar för patienter med funktionela rörelserubbningar.

 

Det är förvånande hur stor verkan det kan ha, att helt enkelt få en tydlig och begriplig förklaring av symptomen. Många patienter med funktionella rörelserubbningar kan ha gått månader eller år utan en riktig diagnos (eller ibland med en annan diagnos, som Parkinsons sjukdom).

 

Det kan ta lång tid att själv förstå och acceptera ett symptom som en funktionell rörelserubbning. När man pratar med patienter som har börjat bli bättre från sina symptom, verkar insikt och förståelse av symptomen vara en viktig del bakom deras förbättring.

 

Att få en känsla för hur rörelseproblemen samspelar med dina övriga symptom, kan också vara viktigt. Det kan hjälpa dig att förstå att skakningen, spasmen etc är ett symptom av flera (ofta smärta, trötthet och sömnproblem) och att det är en och samma sjukdom med flera symptom, inte flera sjukdomar samtidigt.

 

Detta verkar vara anledningen till varför behandlingar som visat sig effektiva mot kroniskt trötthetssyndrom och kronisk smärta, också verkar fungera mot funktionella rörelserubbningar. Dessa är:

 

1. Nivågraderad sjukgymnastik

2. Kognitiv beteendeterapi

3. Läkemedel mot sömnproblem och smärta

 

Några särskilda aspekter kring funktionell svaghet

 

En del patienter med skakningar märker att dessa kommer i skov. Dessa episoder kan föregås av dissociativa symptom. Även om patienten inte får en ”blackout”, blir råden för behandling och för att lära sig att avleda anfallen liknande dem som ges för dissociativa anfall. Läs gärna mer på de två sidorna för dissociativa anfall och se om någonting där kan stämma in på dina problem.

 

Tänk på hur varierande symptomen är. Variationen är ett vanligt drag för många funktionella symptom. När man tänker på det, är det en av anledningarna till varför en funktionell diagnos känns rimlig. Om någonting var sönder eller döende i nervsystemet, skulle symptomen möjligen variera en aning, men inte alls lika starkt som vid funktionella rörelserubbningar.

 

Det finns flera orsaker till varför funktionella rörelserubbningar varierar i intensitet:

 

Större eller mindre trötthet

Större eller mindre smärta  

När man medvetet tänker på rörelser och rörelsemönster

 

Den sista punkten är värd en extra tanke. Du kan ha märkt att ju mer du tänker på dina rörelser, desto desto besvärligare blir de.

 

Försök att tänka så lite som möjligt på dina rörelser. Kom ihåg att du försöker återfå kontrollen på en kroppsdel som kanske inte känns som helt och hållet ”din egen”.

 

En del patienter berättar att skakningarna eller den onormala ställningen i kroppsdelen känns ”naturliga”, medan ett mer normalt läge känns obehagligt. Hjärnan har då ofta vant sig vid dessa felaktiga ställningar och behöver träning för att lära tillbaka den normala positionen. Läs gärna Annas berättelse (på engelska) i menyn Berättelser.

 

Andra behandlingar

 

Om du känner att du helt har kört fast med dina skakningar eller besvärliga ställning i en kroppsdel, kan det vara värt att försöka med hypnos. Ibland kan normala rörelser uppstå på nytt under hypnos. Skakningar kan förbättras och man kan även lära sig självhypnos för att träna hemma.

 

Enstaka patienter med svår fixerad dystoni (kroppsdel i fel läge) har förbättrats under behandling med narkosmedel. Det tillåter också undersökning för eventuella kontrakturer (länge stående sammandragningar). Om detta görs rätt, kan det underlätta normala rörelser som patienten inte har kunnat göra på mycket lång tid. Denna teknik bör bara försökas vid mycket grava symptom och om din läkare har erfarenhet av den. Det är inte ett mirakelmedel för all fixerad dystoni.