Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Svaghet / Förlamning

Ladda ner informationsblad

Patienter med funktionell svaghet drar ibland ett ben bakom sig på ett sätt som ej liknar andra typer av förlamning.

Hoovers tecken är ett konkret tecken på funktionell svaghet.

Legdrag1
Legdrag2
Hoover small

Vad är funktionell svaghet?

 

Funktionell svaghet är svaghet i en arm eller ett ben, som beror på att nervsystemet inte fungerar korrekt. Denna svaghet är inte orsakad av en skada eller en sjukdom i nervsystemet.

 

Patienter med funktionell svaghet upplever symptom i form av svaghet i en lem, vilket kan vara handikappande och skrämmande, precis liksom svårigheter att gå eller tyngdkänsla i ena kroppshalvan, att man tappar saker eller upplever att en lem inte känns normal eller känns främmande.

 

För patienten och läkaren kan det ofta se ut som att du har fått en stroke, eller har symptom som vid multipel skleros. Till skillnad från dessa sjukdomar, när symptomen är funktionella, har det inte skett någon permanent förstörelse eller skada i nervsystemet. Detta betyder att symptomen kan bli bättre eller till och med läka ut helt.

 

Hur ställs diagnosen funktionell svaghet?

 

Diagnosen ställs oftast av en neurolog eller en internmedicinare med strokeinriktning.

Patienter med funktionell svaghet har normala bildundersökningar och andra prover och  undersökningar. Vid kroppsundersökningen hittar läkaren ofta ett mönster som är typiskt för funktionell svaghet och det saknas förändringar i reflexer och andra tecken på att en del av nervsystemets vävnad är förstörd (så kallad strukturell skada), såsom vid stroke.

 

Detta beror på att vid funktionell svaghet, så befinner sig alla nervsystemets delar där de ska vara, men bara fungerar på ett felaktigt sätt. Det leder till att när man försöker röra armen eller benet, så utför inte nervsystemet sina uppgifter så bra som det borde.

 

Läkaren kan ibland också hitta särskilda positiva (konkreta) fysiska tecken som endast ses vid kroppsundersökning av patienter funktionell svaghet. Då kan diagnosen ställas utifrån dessa typiska undersökningsfynd. Detta liknar hur diagnosen migrän (som inte heller kan påvisas med röntgen eller labprover) kan ställas utifrån vissa typiska drag i patienters berättelser.

 

Om man kan likna patienten vid en dator, kan man säga att problemet sitter i programvaran, och inte i den elektroniska fasta hårdvaran.

 

De så kallade positiva (konkreta) fynden vid undersökning av en patient med funktionella symptom beskrivs nedan. Inget av dem är i sin ensamhet till 100 % pålitligt och de bör alltså användas som ledtrådar, tillsammans med övrig information som kommer fram vid besöket.

 

Kollapsande svaghet – en tendens för en arm eller ett ben att ”rasa samman” eller ”falla ihop” vid undersökning. Detta kan tolkas av vissa läkare som att man ”inte anstränger sig tillräckligt”. I själva verket upplever patienter med funktionell svaghet vanligen att lemmen blir svagare ju mer de försöker anstränga den.

 

Hoovers tecken – vid detta test kan det drabbade benet vara svagt när patienten försöker att trycka ner benet (hälen) mot undersökningsbritsen (i liggande). Senare, när läkaren ber patienten att lyfta det starka benet upp från britsen, återkommer styrkan i det svagare benet och det trycks med full kraft mot britsen för att kroppen inte ska kränga över på sidan. En del patienter med funktionell svaghet i ett ben, använder detta tecken som en form av sjukgymnastik för att stimulera normal rörlighet i deras påverkade ben (och för att påminna sig själva om att diagnosen är korrekt).

 

Skillnad i styrka vid undersökning på brits respektive i stående – somliga patienter med funktionell svaghet har relativt normal styrka i benens muskler när de ligger på brits, men har ett svagt ben när de går. Även motsatsen ses ibland. Detta beror inte på att man inte försöker tillräckligt. Kraftens sätt att variera med kroppsställning är här ett starkt tecken på att svagheten är funktionell.

 

Normala bild- och labundersökningar kan underlätta diagnosen, men ofta kan den ställas direkt vid läkarbesöket, baserad på dessa fynd vid kroppsundersökningen.

 

Är det bara inbillning alltså? Svaret är nej, klicka på ”Bara psykiskt?” för att läsa mer om detta.

 

 

Hur uppstår funktionell svaghet?

 

 

  • Efter en skada eller under smärta – Människor förefaller vara särskilt sårbara att drabbas av funktionell svaghet efter en fysisk skada eller när de har mycket ont, särskilt vid svår nack- eller ländryggssmärta. Ibland läggs funktionell svaghet ovanpå ett annat tillstånd som kallas komplext regionalt smärtsyndrom typ 1. Klicka på länken för mer information.

  •  

  • En sjukdom som för med sig svår trötthet eller långvarigt sängläge – svaghet kan utvecklas långsamt hos patienter som lider av svår utmattning. Hos en del kan för långvarig vila bidra till att utlösa symptomen. Det kan finnas ett överlapp i denna situation med diagnosen kroniskt utmattningssyndrom. Klicka på länken för mer information.

  •  

  • Vid uppvaknande från narkos efter en operation eller vid uppvaknande från vanlig sömn – detta beror inte på skadlig effekt hos narkosmedlet, utan kan ha att göra med den övergående förändringen i hjärnans tillstånd under uppvaknandeprocessen. Liknande fenomen kan ibland uppstå när man vaknar efter vanlig sömn.

  •  

  • Efter en episod av dissociation eller en panikattack – Om svagheten kom plötsligt kan den ha uppkommit tillsammans med andra symptom, som yrsel och dissociation (en upplevelse av att saker omkring en är fjärran eller främmande). Dissociation kan liknas vid att falla i trans och beskrivs närmare i ett annat avsnitt. Ibland kan dessa episoder vara mycket skrämmande, särskilt om de dyker upp ”från ingenstans” och de kan leda till en panikattack. När panikattacken är över, kan den lämna efter sig en känsla av att ens ena kroppshalva inte känns ”rätt”, till exempel känns tyngre eller att den pirrar / sticker / domnar. Ibland kan symptomen komma snart efter ett dissociativt krampanfall (klicka här).

  •  

  • Ingen uppenbar utlösande orsak – ibland hittar man inget uppenbart utlösande, precis liksom en del människor får migränanfall endast när de är trötta eller stressade, medan andra kan få dem precis när som helst, utan tydlig orsak.

 

 

Klicka på Behandling för att läsa mer, särskilt i avsnittet om behandling av funktionell svaghet.