Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Behandling av svaghet

Att lära sig att komma över funktionell svaghet...

Något som patienter med funktionell svaghet ofta märker, är att graden av svaghet kan variera över tid.

...Försök att tänka så lite som möjligt på dina rörelser när du går...

Med tanke på hur vanliga de här besvären är, kan det tyckas märkligt hur lite forskning som har gjorts för att förstå vilka de bästa behandlingarna kan vara för patienter med funktionell svaghet.

 

Det här avsnittet baseras huvudsakligen på författarnas egna erfarenheter av att försöka hjälpa patienter med funktionell svaghet att bli bättre.

 

Om du ännu inte har läst dessa avsnitt, gå gärna tillbaka till dem först:

 

1. Svaghet

 

Det är mycket viktigt att inse att den här typen av anfall är mycket vanlig, att de inte innebär att du håller på att bli tokig, att de inte resulterar i allvarlig fysisk skada och kan gå över utan läkemedelsbehandling.

 

2. Att förstå diagnosen

 

Det är helt nödvändigt att du själv känner att läkaren har gjort en ordentlig bedömning och kommit till en korrekt diagnos.

 

3. Sjukgymnastik och motion.

 

Här förklaras några grundläggande principer bakom rehabilitering och motion för funktionella symptom som svaghet, smärta och trötthet.

 

4. Psykologi? Jag är inte tokig!

 

Om din läkare har remitterat dig till en psykolog / psykiater, är det naturligt att undra varför. Läs detta avsnitt som ger en förklaring.

 

 

 

 

 

Vi håller fortfarande på att lära oss mer om vilka typer av behandling som bäst fungerar för patienter med funktionell svaghet.

 

Att förstå problemet

 

Det är förvånande, hur stor verkan det kan ha, att helt enkelt få en tydlig och begriplig förklaring av symptomen. Många patienter med funktionell svaghet kan ha gått månader eller år utan en riktig diagnos (eller ibland med en annan diagnos, såsom MS).

 

Det kan ta lång tid att själv förstå och acceptera ett symptom som funktionell svaghet. När man pratar med patienter som har börjat bli bättre från sina symptom, verkar insikt och förståelse av symptomen vara en viktig del bakom deras förbättring.

 

Att få en känsla för hur svagheten samspelar med dina övriga symptom, kan också vara viktigt. Det kan hjälpa dig att förstå att svagheten är ett symptom av flera (ofta smärta, trötthet och sömnproblem) och att det är en och samma sjukdom med flera symptom, inte flera sjukdomar samtidigt.

 

Detta verkar vara anledningen till varför behandlingar som visat sig effektiva mot kroniskt trötthetssyndrom och kronisk smärta, också verkar fungera mot funktionell svaghet. Dessa är:

 

1. Nivågraderad sjukgymnastik

 

2. Kognitiv beteendeterapi

 

3. Läkemedel mot sömnproblem och smärta

 

Några särskilda aspekter kring funktionell svaghet

 

En sak som patienter med funktionell svaghet ofta märker, är att graden av svaghet kan variera över tid. På tisdag kan benet kännas riktigt tungt och släpigt, medan på onsdag håller sig symptomen mer i bakgrunden. Variationen är ett vanligt drag för många funktionella symptom. När man tänker på det, är det en av anledningarna varför en funktionell diagnos verkar rimlig. Om någonting var sönder eller döende i nervsystemet, skulle symptomen möjligen variera en aning, men inte alls lika starkt som vid funktionell svaghet.

 

Det finns flera orsaker till varför funktionell svaghet varierar i intensitet:

 

 

Den sista punkten är värd en extra tanke. Du kan ha märkt att ju mer du tänker på hur du rör dina armar och ben, desto tyngre känns de och desto svårare är det att röra dem.

 

Detta beror på att rörelser fungerar som bäst när de sker automatiskt. Man tänker vanligen inte på hur man går uppför en trappa, eller under en promenad till affären. Faktum är att även när friska personer börjar tänka på sin gång, så börjar de gå mindre smidigt.

 

Att känna igen detta kan hjälpa patienter med funktionell svaghet att bli bättre.

 

Försök att tänka så lite som möjligt på dina rörelser när du går. Sjukgymnaster är inte alltid säkra på vad de ska göra med patienter med funktionell svaghet. Vanligen är automatiska rörelser som använder båda armarna eller båda benen samtidigt, mycket bättre än övningar som verkligen fokuserar på den kroppsdel som är svag.

 

Kom ihåg att du försöker återfå kontrollen på en kroppsdel som kanske inte känns som helt och hållet ”din egen”. Du kan ha vant dig vid att hålla den på ett särskilt sätt.

 

Människor med funktionell svaghet i en arm tenderar att hålla den som om den vore i en mitella, eller vila den i knät, särskilt om den också gör ont.

 

Människor med funktionell svaghet i ett ben märker ibland att de sitter med fotleden och foten inåtvriden i ankeln.

 

Dessa lägen kan kännas ”naturliga”, men är inte det. Hjärnan tänker att dessa lägen är normala. Den kan ha vant sig vid föreställningen att ena sidan av kroppen inte känns likadan som den andra.

 

Målet med behandlingen är att försöka att åter få hjärnan att uppleva ett normalt rörelsemönster som naturligt.

 

Andra behandlingar

 

Om du känner att du helt har kört fast med dina svaga kroppsdelar, kan det vara värt att försöka med hypnos. Ibland kan normala rörelser uppstå på nytt under hypnos.

 

Enstaka patienter med grav funktionell förlamning har förbättrats under behandling med narkosmedel. Denna teknik bör bara försökas om det finns en total förlamning och din läkare har erfarenhet av den. Det är inte ett mirakelmedel för all funktionell svaghet.