Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Synrubbningar

tubular fields
spiral fields

Tunnelseende (att man ser världen som "i ett omvänt kikarsikte") kan vara ett tecken på funktionell synfältsrubbning

Så kallade spiralsynfält, som gradvis smalnar av under undersökningens gång, ser man hos personer med funktionella synrubbningar som genomgår en synfältsundersökning

Synen kan drabbas vid funktionella eller dissociativa tillstånd. De vanligaste typerna av synrubbningar är följande:

 

Oskarp/grumlig syn

Det är vanligt att patienter beskriver att synbilden ibland blir suddig och de tvingas spänna ögonen för att få tillbaka normal synskärpa. Ibland kan man börja se dubbelt. Symptomet beror ofta på "ackommodationsspasm", att något av ögonen aktivt "riktas in" mot nästippen. Detta leder till kramp i en muskel som styr ögonen. Ackommodation är en normal ögonrörelse men det kan ibland bli överaktivt hos patienter med funktionella symptom.

 

 

Ljuskänslighet (fotofobi)

Symptomet förekommer ofta hos personer som lider av kroniskt trötthetssyndrom. Det kan också uppträda hos personer med funktionell svaghet och känselstörning. Ofta är man mer känslig för ljus på samma sida av kroppen som man har svagheten i. Starkt ljust kan till och med förvärra svagheten i vissa fall.

 

Som reaktion på detta symptom börjar man kanske bära mörka glasögon. Problemet är att detta ofta leder till att ögonen blir ännu mer ljuskänsliga. Det är bättre att under en tid gradvist utsätta ögonen för mer och mer ljust. Det får ta tid; ta det i lagom takt.

 

 

Nedsatt syn/förlust av syn

Detta symptom förekommer mera sällan. Personen som lider av detta kan uppleva att de förlorar synen i ett av ögonen, eller i båda ögonen. Ibland blir patienten helt förblindad. För att ställa diagnosen "funktionell blindhet" måste ett antal test göras, och om det visar sig att pupillerna reagerar på ett normalt sätt, att ögonen reagerar på rörelser och att de områden i hjärnan som behandlar synintryck är oskadda.

 

Personer som lider av funktionella synrubbningar kan uppvisa speciella tecken i synfältstest, till exempel tunnelseende eller något som kallas "spiralsynfält" (se bilderna till höger).

 

 

Brus/"snö" i synfältet

Ibland kan man bli varse att synfältet fylls av något som ser ut som prickar eller snöflingor. Detta kan bero på ögon- eller hjärnsjukdomar, men det kan också vara ett helt ofarligt, normalt fenomen. Alla som tittat länge på en starkt lysande bakgrund kan börja se "ludd" eller "brus" som rör sig i synfältet. Hos vissa personer försvinner inte detta synfenomen, förmodligen eftersom de börjar lägga märke till det och rikta uppmärksamheten mot det. Ofta hjälper det att förstå vad detta fenomen är och att det försvinner när man inte aktivt uppmärksammar det.