Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Tal- och sväljsvårigheter

Dessa är de vanligaste funktionella tal- och sväljsymptomen:

 

Sluddrigt tal – Vanligen beskrivs detta som att man ibland får ett sluddrande tal. Sluddringen "kommer och går". Det kan låta som att man är berusad fast man inte har druckit någon alkohol. Trötthet brukar förvärra sluddrandet. Din neurolog kan överväga diagnosen myastenia gravis (MG) om du drabbas av detta symptom, men det förekommer också som ett funktionellt symptom.

 

Stammande – Personer som aldrig stammat förut kan uppleva att de börjar stamma. Man kan börja tveka och stanna upp i sitt tal, ofta gör man uppehåll i mitten av ett ord istället för på slutet av ordet. Vissa kan utveckla ett sätt att tala som låter som ett "telegram", där man utelämnar ord som "och" eller "den".

 

Problem med att hitta ord – Detta är egentligen ett "tankesymptom" (kognitivt symptom) snarare än ett talsymptom. Symptomet kan yttra sig som följande:

 

oDu söker efter det rätta ordet att säga men kommer inte på det

oDu blandar ihop ord i en mening

oDu uttalar ord fel eller som "nonsensord".

 

Viskande/hest tal – Detta symptom yttrar sig i att man låter som om man hade en inflammation i halsen (laryngit), utan att man har infektioner eller skador av något slag i halsen eller på stämbanden. Man är också hes under en mycket längre tid än vad som är vanligt för halsinfektion. Detta kallas ofta för funktionell dysfoni. Vanligtvis fastställs diagnosen på en öron- näsa- halsavdelning (ÖNH-avdelning) för att kunna utesluta kroppsliga orsaker till symptomet. Hesheten kan komma och gå, ibland kan den utlösas av en infektion i halsen, men efter att viruset försvunnit är det som att stämbanden "glömmer bort" att fungera som de ska.

 

Ibland kan personer förlora talförmågan helt och hållet, detta kallas för funktionell stumhet (afoni).

 

Problem med att svälja – Hos personer med funktionella symptom som också har problem med att svälja yttrar sig detta oftast som en känsla av att något har fastnat i övre delen av halsen. Detta kan uppkomma när man inte svalt någonting alls men även när man äter, vilket kan göra det svårt att svälja. Symptomet kallas ibland globus. Vanligtvis fastställs diagnosen på en öron- näsa- halsavdelning (ÖNH-avdelning) för att kunna utesluta kroppsliga orsaker till symptomet.

 

Varför är mina provsvar normala?

Alla delar av nervsystemet finns på plats hos personer som lider av funktionella tal- och sväljsvårigheter, problemet är att någon eller några delar inte fungerar som de ska under vissa tidpunkter. 

 

För att kunna ställa diagnosen pratar läkaren med dig och undersöker dina symptom.

 

Betyder det att jag bara hittar på?

Svaret är nej! Klicka på "Psykiskt" för att läsa mer.