Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Varför skulle jag vilja träffa en psykolog/psykiater?

Psykolog? Jag är inte knäpp.

Finns det inget enklare sätt? Mediciner till exempel?

Många människor som lider av funktionella symptom behöver ingen hjälp av psykolog eller psykiater. Men om din läkare föreslår dig att gå i psykologisk behandling kanske du undrar hur det kan hjälpa mot dina problem, som är neurologiska, till exempel ett försvagat ben eller frånvaroattacker.

 

Det är helt rimligt att ställa frågan "Hur kan ett samtal om mina symptom hjälpa mig bli av med dem?"

 

Psykologsamtal kan leda till att du får möjlighet att lättare hantera dina symptom. Exempelvis kan du få hjälp med att:

 

1. Kunna ta dig tid att gå igenom ditt tillstånd och få mer förståelse för det - t.ex. att det är vanligt förekommande, att det inte är ditt fel, att det inte bara är påhittat, att det inte beror på en oåterkallelig sjukdom utan att det är ett problem i ditt nervsystems funktion som är möjligt att förbättra och eventuellt bota. Det kan ta lång tid att ta sig igenom allt detta på eget hand, psykologisk behandling kan hjälpa dig göra det.

 

2. Prata om beteenden som kan komma i vägen för din återhämtning - t.ex. om du har kronisk smärta i ryggen och försvagat ben kanske smärtan förvärras när du tränar. Du kanske är rädd för att skada ryggen ytterligare och undviker därför att belasta den. Samtalsbehandling kan hjälpa dig förstå att även om smärtan blir värre för stunden kommer din rygg inte till skada, så att du kan träna ryggen för att få tillbaka rörligheten.

 

3. Prata om tankar som kommer i vägen för din återhämtning - t.ex. kan personer som lider av dissociativa anfall få mycket starka oroskänslor när de tänker på att nästa anfall kommer. Ju mer de tänker och förväntar sig att anfallet kommer, till exempel när de handlar eller går nedför en trappa, desto mer sannolikt är det att de faktiskt får ett anfall.

 

4. Identifiera känslor av nedstämdhet och oro - om dina symptom har pågått under en lång tid kanske du utvecklar känslor av depression , ångest eller panik under denna tid. Symptom av posttraumatisk stress, tvångstankar eller ätstörningar är mindre vanliga men kan också uppkomma.

 

5. Problemlösning - många problem i livet har inga enkla lösningar. Men vissa vardagliga svårigheter, som att ta hand om en skuld eller hjälpa ett mobbat barn kanske kan lösas på sätt som du inte skulle upptäckt själv. Genom att lösa vardagliga problem får man bättre livskvalitet och kan arbeta med det överhängande stora problemet

 

Ser man dessa fem punkter tillsammans blir det tydligare att psykologsamtal kan vara en god möjlighet till hjälp.

 

Psykologer och psykiatrer skiljer sig mycket åt i hur de arbetar med behandlingen. Fråga gärna din neurolog om den kan rekommendera någon för dig.