Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Yrsel

Slide1
Slide2
Slide3

Yrsel förekommer som del av sjukdomsbilden i många olika neurologiska tillstånd. Det kan vara svårt att beskriva yrselsymptom för sjukvårdspersonal.

 

Ett enkelt sätt att dela upp typer av yrsel är som följer:

 

1. Känslan att du håller på att svimma - om du någon gång har svimmat i ditt liv vet du vad detta innebär, men det kan också vara en ny upplevelse för dig. Vanligtvis uppkommer denna känsla när personen står upp eller har precis ställt sig upp. Man kan känna sig matt, ofta åtföljs detta av ett uppbrusande ringande eller dovhet i öronen och att synen blir oskarp. Ofta kan man bli illamående. Den medicinska termen för denna känsla är pre-synkope. När man faktiskt svimmar kallas detta synkope.

 

Orsakerna till yrsel kan vara att man reser sig upp för snabbt, eller att man utsatts för smärtsamma stimuli (till exempel under blodprovstagning eller tandläkarbesök). Man drabbas oftare av denna känsla när det är mycket varmt eller när man äter. Män kan få denna känsla när de kissar stående (speciellt sent på natten).

 

Presynkope är inte i sig ett funktionellt symptom, men det kan utlösas av funktionella symptom.

 

2. Känslan av rörelse - En upplevelse av att omgivningen rör sig medan man själv sitter still. Det kan röra sig om en upplevelse av att världen snurrar omkring dig (karusellyrsel) eller att det gungar som att man befann sig på en båt. På medicinskt fackspråk kallas detta vertigo.

 

Sådan yrsel kan ha många orsaker. De vanligaste har att göra med problem med balansorganet i innerörat, så kallade båggångar. Man har en båggång i varje öra, och om föroreningar kommer in i båggångarna kan detta orsaka yrsel. Det kan också orsakas av migrän

 

Vertigo är inte ett funktionellt symptom, men precis som med pre-synkope kan det vara av hjälp att veta vad det innebär. Vissa patienter utvecklar yrsel som sedan utlöser andra funktionella symptom.

 

Yrsel kan leda till att man får känslor av ångest.

 

Patienter som lider av återkommande yrsel kan börja undvika att röra på huvudet. Detta för att man kan bli rädd för att huvudrörelser ska leda till ytterligare yrsel. Problemet är att detta kan leda till nackstelhet med huvudvärk som följd.

 

Detta kan leda till att man får problem med nacken, huvudvärk och yrsel som kan kvarstå även när yrseln försvinner. Se figurerna nedan.

 

3. Känslan att man "svävar bort" - Detta kan i själva verket vara dissociation, upplevelsen att man befinner sig på ett avstånd ifrån eller avskärmad ifrån sin egen kropp eller omgivningen. Detta beskrivs utförligt i avsnittet om dissociation på denna hemsida.

 

 

Hos en och samma person kan en eller flera av dessa typer av yrsel förekomma samtidigt. Ibland kan patienter (speciellt personer med kronisk trötthetsproblematik) också uppleva symptom som är ännu svårare att beskriva, som att huvudet känns "fullt av bomull" eller "dimmigt".

 

 

Hur yrsel, nacksmärtor och huvudvärk förvärrar varandra

 

Om man drabbas av yrsel som förvärras av att man rör på huvudet kan det leda till nacksmärtor. Ofta uppstår "onda cirklar", som teckningen nedan visar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När oro kommer in i bilden förvärras problemen ytterligare...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det går att avhjälpa situationen genom att träna balanssinnet och börja röra nacken igen. Övningar som främjar ögon- och nackrörelser och stärker balanssinnet kallas vestibulära övningar. Sjukgymnaster kan hjälpa dig med detta.