Funktionella och dissociativa neurologiska symptom - en patientguide

 

Hemi

Denna hemsida innehåller information för patienter och anhöriga om symptom som är

 

• neurologiska, såsom svaghet, domning eller frånvaroattacker

• verkliga, det vill säga inte inbillade eller påhittade

• och som inte beror på en sjukdom i nervsystemet

 

Dessa symptom kan ha många namn, såsom ”dissociativa symptom” eller ”konversionssymptom”, men den vanligaste benämningen är ”funktionella symptom”. De är förvånansvärt vanliga, men kan vara svåra att förstå och hantera för både patienter och vårdpersonal.

 

Informationen är sammanställd av Dr Jon Stone, brittisk neurolog med ett mångårigt intresse för dessa problem. Den är översatt från engelska och anpassad efter svenska förhållanden av läkaren Michael Mazya

och psykologen Henrich Keselman. Hemsidans syfte är att sprida kunskap och förståelse för funktionella neurologiska symptom. Den har ingen reklam och utgör ingen inkomstkälla för oss som arbetar med den.

Hur kan jag ha nytta av det här?

Hemi

Symptom

Varning! Vi avråder från att försöka ställa diagnos på sig själv eller andra utifrån den här hemsidan. Diagnostik av funktionella och dissociativa symptom kräver erfarenhet och kunskap om neurologiska sjukdomar. Åsikter som uttrycks på hemsidan är enbart författarnas och skall inte tillskrivas deras respektive arbetsgivare eller lärosäten. Artiklarna på sidan är skrivna för att täcka in ett brett spann av funktionella tillstånd - allt i varje avsnitt kommer inte vara tillämpligt på varje individ. Likaså gör vi inte anspråk på att artiklarna täcker in hela detta omfattande medicinska och psykologiska område. Vi beklagar att vi inte kan ägna oss åt brevväxling med patienter via e-post, men hoppas att informationen likväl kan komma till nytta.

 

Michael Mazya, Med. dr., Leg läkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Henrich Keselman, Fil.mag., Psykolog, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Linköpings Universitet

Broschyrer och Länkar

Klicka i menyn på ”Broschyrer och länkar” för att ladda ner informationsbroschyrer om olika symptom, samt för länkar till mer patientinformation, vetenskapliga artiklar och internationella riktlinjer för handläggning.

De flesta med funktionella neurologiska symptom har en kombination av symptom, såsom ”svaghet och domning” eller ”frånvaroattacker och skakningar”.

 

Klicka på ett symptom till höger eller använd menyn ovan för att läsa om symptomen som är relevanta för dig.

 

Klicka på ”Orsaker” för att ta reda på vad som är känt om:

  •  

  • vad som händer i kroppen när symptomen uppträder - Mekanismer

  • varför en del människor får dem – Orsaker

 

Klicka på ”Fel diagnos” för att ta reda på hur troligt det är att diagnosen är felaktig.

 

Klicka på ”Bara psykiskt?” för en del svar på denna fråga.

 

Klicka på ”Behandling” för en diskussion kring vilka behandlingar som kan hjälpa.

 

Klicka på ”Berättelser” för några verkliga patienters berättelser.